17 قوس 1397, 18:07 کابل
  •  بیانیه پایانی کنفرانس رئیسان مجالس شش کشور؛ تاکید بر هم افزایی برای مقابله با تروریسم

رئیسان مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در بیانیه پایانی کنفرانس تهران، بر هم افزایی برای مقابله با تروریسم و تقویت همکاری منطقه ای تاکید کردند.

در بیانیه پایانی دومین کنفرانس رئیسان مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه در تهران آمده است: سازمان ملل متحد نقش محوری در تسهیل همکاری بین المللی با هدف پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط گرایی دارد.

رئیسان مجالس شرکت کننده در کنفرانس تهران با ابراز نگرانی از اثرات مخرب تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه، ریشه کن کردن تمامی اشکال تروریسم در منطقه، کنار گذاشتن معیارهای دوگانه در مقابله با تروریسم و تقویت گفت وگو را ضروری عنوان کردند.

در ادامه این بیانیه با محکوم کردن حملات تروریستی در ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه آمده است: سازمان های امنیتی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهران، باید یک ساز و کار ویژه برای تبادل اطلاعات برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی ایجاد کنند.

رئیسان مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه همچنین از تمامی تلاش ها برای دستیابی به صلح در افغانستان و حذف تهدیدات منطقه ای تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر استقبال کردند.

کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهران، موضوع "جامو" و "کشمیر" را نیز نیازمند راه حلی صلح آمیز از جانب پاکستان و هند و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کردند.

رئیسان مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه همچنین از مردم فلسطین در استیفای حق مسلم خود به خصوص تشکیل دولت با حاکمیت مستقل حمایت کردند.

سومین کنفرانس رئیسان مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه سال 2019 در ترکیه برگزار خواهد شد.

 

تگ

کامنت