21 قوس 1397, 10:37 کابل
  • نیوزویک: امریکا و عربستان، محور شرارت هستند

نشریه امریکایی نیوزویک، امریکا و عربستان را محور جدید شرارت معرفی کرد.

نیوزویک در این زمینه به انتقادهای رسانه ای از تصمیم واشنگتن برای همسو شدن با عربستان در نادیده گرفتن گزارش مهم بین المللی درباره پیامدهای خطرناک تغییرات اقلیمی، اشاره کرده است. 

"پل کروگمن" روزنامه نگار نیویورک تایمز به تازگی با انتشار توئیتی ضمن انتقاد از مواضع ضد محیط زیستی دولت آمریکا در کنفرانس آب و هوایی لهستان نوشت: اکنون  محور شرارت جدید وجود دارد که عبارتند از روسیه، عربستان سعودی و آمریکا.

این گزارش حاکی است که هیات آمریکایی در این کنفرانس همراه با عربستان و چند کشور دیگر از جمله روسیه، به گزارش کمیته تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد اعتراض کردند.

این گزارش هشدار داده است که کشورهای جهان فقط تا سال 2030 فرصت دارند قبل از آنکه گرم شدن کره زمین به به کاهش شدید مواد غذایی منجر شود، برای مقابله با آن اقدام جدی انجام دهند.

ترامپ همواره از منتقدان سرسخت علوم اقلیمی بوده است و در ماه نوامبر به خبرنگاران گفت که به یافته های موجود در گزارش دولت امریکا هم باور ندارد. 

تگ

کامنت