22 قوس 1397, 13:35 کابل
  • نظرسنجی: رای نیاوردن ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا

نتایج یک نظرسنجی جدید حاکی از آن است که به عقیده مردم امریکا، رئیس جمهوری این کشور در انتخابات ریاست‌ جمهوری آتی پیروز نخواهد شد.

به گزارش نشریه هیل، براساس نتایج نظرسنجی جدید «فاکس نیوز» که روز چهارشنبه منتشر شد بیشتر مردم امریکا بر این باورند که «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری این کشور در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲۰۲۰ رأی نمی‌آورد.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند به شخص دیگری غیر از ترامپ رأی می‌دهند و ۳۸ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند به دونالد ترامپ رأی خواهند داد.

پس از ورود ترامپ،  به کاخ سفید نیز مجموعه ای از سیاست ها و اقدام های رئیس جمهوری آمریکا  سبب افزایش انتقادها از عملکرد وی در ساختار حاکمیتی امریکا شده است. 

توئیت‌های ترامپ و حمله مداوم او به رسانه‌ها، موجب افزایش نظرمنفی مردم به رئیس جمهوری آمریکا  شده است. 

تگ

کامنت