رخدادها و رویدادها

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 5 حمل 1396

  حمل 05, 1396 17:04

  "بی سوادی بحران خاموش در افغانستان" ،"مردم باید کیفیت تغییرات در پولیس کابل را احساس کنند" و " پیامد های حادثه ی لندن ، اشتباهات انگلیس در برابر تروریسم " عناوین سرمقاله روزنامه های مهم چاپ کابل است که در ادامه میخوانید:

 • نوروز و سبک زندگی (3)

  حمل 02, 1396 15:26

  در آخرین شماره از مجموعه «نوروز و سبک زندگی» ابعاد دیگری از سبک زندگی ایرانیان در نوروز را برای شما بازگو کرده ایم.

 • نوروز و سبک زندگی (2)

  حمل 02, 1396 15:24

  سبک زندگی ایرانی - اسلامی، یکی از مهمترین وجوه فرهنگ و تمدن ایرانی است که ویژگی‌های پایه‌ای این سبک را می توان در "رابطه انسان با خود"، "رابطه انسان با خدا" و "رابطه او با مردم" تعریف کرد. نوروز از همه این روابط تعریف تازه و یگانه ای ارائه می کند.

 • نوروز و سبک زندگی (1)

  حمل 02, 1396 15:23

  سبک زندگی ایرانی - اسلامی، یکی از مهمترین وجوه فرهنگ و تمدن ایرانی است که ویژگی‌های پایه‌ای این سبک را می توان در "رابطه انسان با خود"، "رابطه انسان با خدا" و "رابطه او با مردم" تعریف کرد. نوروز از همه این روابط، تعریف تازه و یگانه ای ارائه می کند.

 • سروران دنیا و آخرت

  حمل 02, 1396 15:22

  در فراز دیگری از درس اخلاق آیت الله خامنه ای به این موضوع پرداخته شده است که چه کسانی سروران دنیا و آخرت هستند.

 • نوروز در اسلام

  حمل 02, 1396 15:21

  از نظر اسلام نوروز و بزرگداشت آن بهانه ای فرخنده برای هر انسان خردمند است تا بتواند شتابی افزون تر در پیمودن راه دراز معنویت پیدا نماید.

 • نوروز فرصتی برای سیاحت

  حمل 02, 1396 15:17

  در این برنامه معرفی برخی از شهرهای ایران به عنوان مقاصد سیاحت و گردشگری در ایام نوروز اشاره کرده ایم.

 • نوروز ایرانی(5)

  حمل 02, 1396 15:04

  در این برنامه با آیین تکم چی آشنا می شویم.

 • نوروز ایرانی(4)

  حمل 02, 1396 15:03

  یکی از مراسم جشن نوروز در میان اقوام آذری ایرانی، "کوسا گردانی" است. در این برنامه با این نمایش نوروزی بیشتر آشنا می شو.یم.