رخدادها و رویدادها

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 میزان 1397

  میزان 25, 1397 14:14

  "شنبه روز مردم است" ،"چگونگی تعامل حکومت با رسانه ها" و "پایان کمپین نامزدان ، دشمنان دموکراسی را نا امید بسازیم" عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • پیش به سوی جهانی بدون گرسنگی

  پیش به سوی جهانی بدون گرسنگی

  میزان 24, 1397 10:07

  یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر، کمبود مواد غذایی و تلاش برای یافتن راه‌های تولید آن بوده است. اما انسان امروز بیش از پیش این مسئله حیاتی را در کانون توجه خود قرار داده زیرا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که جمعیت جهان تا نیمه قرن 21 به 9 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و برای تامین غذای این تعدادحمعیت نیاز است که تولید مواد غذایی 70 درصد افزایش یابد.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 میزان 1397

  میزان 24, 1397 10:03

  "صلح پایدار یا حاتم بخشی به  طالبان" ، "افتتاح پروژه های کوچک مشکلی را حل  نمی کند " و، " آمریکا نگران نظام مالی غیر آمریکایی" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 میزان 1397

  میزان 23, 1397 16:07

  "آیا واقعیت های روی زمین تغییر کرده است"، " انتخابات بیست و هشت میزان و چالش های حل ناشده " و " برجستگی ها و نگرانی ها در انتخابات پالمانی" ،مهمترین عناوین سرمقاله های امروز چاپ کابل است.

 • به مناسبت روز جهانی عصای سفید

  به مناسبت روز جهانی عصای سفید

  میزان 23, 1397 10:44

  امروز، دو شنبه، 15 اکتبر، روز جهانی نابینایان است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 میزان 1397

  میزان 22, 1397 10:26

  "دشمنی طالبان با گردهمایی های انتخاباتی" ، "حکومت و تضمین امنیت انتخابات" و " خصوصی سازی جنگ نفی دولت ملی است" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • حافظ، ماندگار در تمامی تاریخ

  حافظ، ماندگار در تمامی تاریخ

  میزان 21, 1397 13:27

  20 مهرماه در سالنمای ایرانی، روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. بدین مناسبت ویژه برنامه ای تدارک دیده ایم که به سمع شما می رسانیم.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 میزان 1397

  میزان 21, 1397 11:01

  "انتخابات و انتخاب ما" ، " میزان ضمانت در تامین سلامت روند انتخابات" و " مردم باید از برگزاری انتخابات سالم حمایت کنند" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 میزان 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 میزان 1397

  میزان 18, 1397 17:16

  "شیرین گفتاری غنی در پایان عمر حکومت" ، " به نامزدان پولدار بی سواد رای ندهید" و " مگر انتخابات یک روند نظامی است" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.