مطبوعات

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 27 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 27 قوس 1397

  قوس 27, 1397 11:30

  "پرش نبض مرده ی صلح در امارات" ، " هیچ گفتگویی در غیبت افغانستان به نتیجه نمی رسد " و " مبارزه ی غرب با گروه های افراطی از ادعا تا واقعیت" ، مهمترین عناوین روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 25 قوس 1397

  قوس 25, 1397 14:14

  دومین نشستِ سه‌جانبه‌یی که روز گذشته (شنبه ۲۴ قوس) میان افغانستان، چین و پاکستان در سطح وزرای خارجۀ سه کشور در کابل مهمترین عنوان سرمقاله های روزنامه های افغانستان است

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 قوس 1397

  قوس 21, 1397 17:15

  "ضرورت اجماع ملی در مورد صلح" ، " بورد مشورتی صلح ، گامی مهم " و " نیاز داشتن یک برنامه ی خودی برای صلح " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 قوس 1397

  قوس 20, 1397 10:12

  "آمریکا و پاکستان در بزنگاه صلح "،" حقوق بشر؛ بزرگترین قربانی منازعه در افغانستان"و "حقوق بشر و مذاکره برای پایان جنگ"،مهمترین عناوین روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 قوس 1397

  قوس 18, 1397 11:41

  "روند های دموکراتیک در افغانستان ، نقطه ی اجماع ملی و بین المللی " ، " غنی شانسی برای پیروزی ندارد" و "کمیشنران برحال مشکل دارند"، مهمترین عناوین سرمقاله های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 17 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 17 قوس 1397

  قوس 18, 1397 11:00

  "تغییر استراتژی پاکستان بدون فشار ناممکن است" ، " عدالت انتخاباتی تامین شود " و" تنش میان کمیسیون های انتخاباتی،ایجاد بحران تازه" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 قوس 1397

  قوس 13, 1397 11:17

  "آغاز تلاش های امیدوار کننده برای ختم جنگ در افغانستان" ، " تناقضات گفتگوهای صلح " و "گرسنگی دادن کودکان"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 12 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 12 قوس 1397

  قوس 12, 1397 13:03

  "از کاف کنفرانس ها تا الف اختلاس ها" ،" کمیسیون انتخابات و بازی با اعتماد عمومی" و "گزارش هیئت حقیقت یاب باید نشر شود" عناوین سرمقالات روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 11 قوس 1397

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 11 قوس 1397

  قوس 11, 1397 12:07

  "تنها مذاکرات شفاف صلح می آورد" و " اهل هنود ترک دیار می کنند" ،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.