24 عقرب 1395, 12:40 کابل

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و پیامدها و واکنش ها به خاطر پیروزی وی در داخل و خارج امریکا

تگ

کامنت