28 عقرب 1395, 15:00 کابل

اقدام پارلمان افغانستان در استیضاح گروهی اعضای کابینه و راه های تعامل بهتر قوای مجریه و مقننه به منظور دستیابی به منافع ملی

تگ

کامنت