26 قوس 1395, 13:40 کابل

اهمیت وحدت در مکتب اسلام - حمایت طالبان از تعلیم و تربیت در فراه - محرومیت هزاران کودک ننگرهاری از واکسن فلج اطفال و .....

تگ

کامنت