04 جدی 1395, 13:40 کابل

نگرانی از افزایش حوادث ترافیکی در افغانستان - شب یلدا در افغانستان - نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر در خصوص اطفال خیابانی و ....

تگ

کامنت