10 جدی 1395, 17:23 کابل

انتقاد گسترده محافل دولتی و سیاسی افغانستان به نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو

تگ

کامنت