انتشار حکم برکناری تمام سفیران امریکا در کشورهای خارجی در روز تحلیف ترامپ، انتشار گزارش جامعه اطلاعاتی امریکا در مورد حمله سایبری روسیه به این کشور وجدال سیاسی در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا

Tags

20 جدی 1395, 12:40 کابل
Comments