25 جدی 1395, 12:40 کابل

حمله انفجاری خونین در پایتخت افغانستان با ده ها شهید و زخمی، انفجار در دفتر والی قندهار و چندین کشته و زخمی در این حادثه، رئیس مجلس سنای افغانستان و درخواست خوداری امریکا از مداخله در امور این کشور و تیرباران کارگران معدن در ولایت بغلان افغانستان

تگ

کامنت