آیین افتتاحیه اعلام مشهد الرضا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام با حضور نمایندگانی از افغانستان - سمینار مبارزه با تجمل گرایی و ....

Tags

08 دلو 1395, 12:40 کابل
Comments