02 حوت 1395, 15:50 کابل

تجلیل از 26 دلو سالروز خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان

تگ

کامنت