03 حوت 1395, 09:45 کابل

تمایزات اعلامیه حقوق بشر کشورهای اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر

کامنت