05 حوت 1395, 09:45 کابل

مخالفت صریح قرآن کریم و سنت پیامبرص با ترور ، شکنجه و مثله کردن

کامنت