خبرم رسیده امشب که نگار خواهی آمد سرمن فدای راهی که سوار خواهی آمد

19 حوت 1395, 11:20 کابل
Comments