22 حوت 1395, 12:41 کابل

با یادی ازدوهزار شهید مهاجر افغانستانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و شهید رجب غلامی

کامنت