تضاد آشکار اقدامات جنایتکارانه گروه های تکفیری و تروریستی با تعالیم و دستورات اسلامی

12 حوت 1395, 09:45 کابل
Comments