19 حوت 1395, 09:45 کابل

تخریب بناهای تاریخی و مذهبی توسط گروههای تکفیری با هدف تخریب هویت تمدنی اسلام

کامنت