تخریب بناهای تاریخی و مذهبی توسط گروههای تکفیری با هدف تخریب هویت تمدنی اسلام

19 حوت 1395, 09:45 کابل
Comments