24 حوت 1395, 09:10 کابل

سلامی به صداقت صبح، نشاط بهار و شور و حرارت جوان! _____ دوستان چقدر به خرید میرین؟ بهار در راه است فکر می کنید چه وسایلی مورد نیاز است و چه وسایلی را نباید خرید؟___ با همین موضوع در خدمت شما هستیم در گل صبح/

کامنت