26 حوت 1395, 09:45 کابل

دیدگاه قران و سنت حضرت رسول در باره اقدامات تکفیری ها در تخریب اماکن مذهبی و تاریخی

کامنت