به بردگی کشیدن زنان توسط گروه تکفیری داعش برخلاف آموزه های اسلام

10 حمل 1396, 08:45 کابل
Comments