11 ثور 1396, 15:00 کابل

تأثیرات انیمیشن های نامناسب و موسیقی های مبتذل و بسیار تند و خشن بر روح و روان کودک و نوجوان و آسیب آن بر نهاد خانواده

کامنت