05 سنبله 1396, 14:02 کابل

ادامه واکنش ها به استراتژی جنگی رئیس جمهور امریکا درباره افغانستان

تگ

کامنت