حملات گروه های تروریستی به مساجد در کابل با هدف ایجاد تفرقه مذهبی در افغانستان

تگ

10 سنبله 1396, 15:45 کابل
کامنت