18 سنبله 1396, 15:45 کابل

محکومیت جنایات و نسل کشی علیه مسلمانان میانمار توسط شهروندان ولایت بلخ افغانستان

تگ

کامنت