محکومیت جنایات و نسل کشی علیه مسلمانان میانمار توسط شهروندان ولایت بلخ افغانستان

Tags

18 سنبله 1396, 15:45 کابل
Comments