03 میزان 1396, 09:45 کابل

شناخت دشمن، یک بینش سیاسی است که در مسجد بخوبی رشد و تعمیق پیدا می کند. از نظر پیامبر گرامی اسلام(ص)، شناخت دشمن و مبارزه با او نشانه خرد و عقلانیت افراد است.

کامنت