01 عقرب 1396, 09:45 کابل

رسول خدا (ص) می فرمودند:" هر کس به مسجد من بیاید و هدفی جز فراگیری دانش یا آموختن به دیگری نداشته باشد، بسان مجاهدی است که در راه خدا به جهاد می پردازد

کامنت