11 جدی 1396, 15:30 کابل

موضوع برنامه:نقض آشکار حقوق بشر توسط آمریکا در زندان گوانتانامو

کامنت