15 حوت 1396, 10:45 کابل

موضوع برنامه این هفته تاثیر رعایت آداب غذا خوردن بر سلامت جسمی انسان.

کامنت