05 جوزا 1397, 15:30 کابل

اهمیت دهه دوم ماه مبارک رمضان ، تاکید بر اقدامات اسلام ستیزانه و ضد نظام ایرانی و پیروزی اسلام و مسلمانان و ایرانیان در مقابل این توطئه ها ، حمایت نمازگزاران افغانستانی از مردم فلسطین و اهداف آنان

کامنت