12 جوزا 1397, 15:30 کابل

تاکید بر پیروی جبهه مقاومت در مقابل سلطه امریکا و حامیانش ، تاکید بر پیروزی مردم فلسطین در مقابل رژیم اسرائیل و حمایت مسلمانان از انتفاضه ، تاکید بر رعایت حقوق اطفال در افغانستان

کامنت