19 جوزا 1397, 12:40 کابل

حمایت اشرف غنی از فتوای علمای افغانستان مبنی بر تحریم جنگ در افغانستان ،گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) در افغانستان،دستور بازرسی موترهای شیشه سیاه و بدون شماره در افغانستان

کامنت