19 جوزا 1397, 15:30 کابل

تقدیر و تشکر از تجلیل شایسته مردم از لیالی قدر ،روز جهانی قدس و حضور میلیونی مردم در این راهپیمایی ها ، صحبت پیرامون دهه سوم ماه مبارک رمضان

کامنت