11 سرطان 1397, 12:40 کابل

حمایت دیوان عالی فدرال امریکا از فرامین منع سفر به امریکا، حمایت جدید کنگره آمریکا از اسرائیل؛ قانون در خدمت اشغالگری، استفاده ابزاری آمریکا از سازمان منع تسلیحات شیمیایی

کامنت