مرور و بررسی اخبار و رویدادهای ارگ ریاست جمهوری افغانستان و اظهارات مقامات

Tags

22 سرطان 1397, 09:00 کابل
Comments