16 سرطان 1397, 15:30 کابل

اشاره به سالروز شهادت امام صادق (ع) و تاکید بر وحدت امت اسلامی ، تاکید بر رعایت ارزشهای دینی و اسلامی

کامنت