23 سرطان 1397, 15:30 کابل
  • میعادگاه موحدان

اشاره به سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، درخواست از حجاج افغانستانی جهت رعایت شئونات دینی و ادبی و اجتماعی ، غارت منابع طبیعی هدف حضور نیروهای خارجی در افغانستان

کامنت