14 سرطان 1397, 12:40 کابل

مخالفت گسترده فلسطینیها با معامله قرن و حمایتهای کاخ سفید از رژیم صهیونیستی

کامنت