09 سرطان 1397, 12:40 کابل

انتصاب جنرال مراد به عنوان فرمانده جدید گارنیزیون کابل،توافق ایران و افغانستان در موضوع آب ،استعفای وزیر مالیه افغانستان از سمتش

کامنت