23 سرطان 1397, 12:30 کابل

شرکت سران حکومت وحدت ملی در نشست سران ناتو در بروکسل ،تاکید آمریکا بر ادامه حضور نظامی در افغانستان ،تظاهرات ها و جنبش های مردمی در محکومیت بازداشت نظام الدین قیصاری

کامنت