08 اسد 1397, 12:40 کابل

اذعان وزیر دفاع آمریکا به ناتوانی این کشور در حمله به ایران - دیدار ترامپ و ژانکلود یونکر - هشدتر سناتورهای آمریکایی به تروئیکای اروپایی

کامنت