15 اسد 1397, 12:40 کابل

ادامه تهدیدات ترامپ علیه ناتو - ادامه سیاست تهدید و ترغیب ترامپ علیه ایران - تشدید اقدامات کنگره آمریکا علیه روسیه

کامنت