19 سرطان 1397, 12:40 کابل

اهتزاز پرچم سوریه بر پایانه مرزی نصیب - یمن در گیرودار مذاکره و جنگ - تصمیم به انتقال شیخ عیسی قاسم به لندن برای مداوا از سوی رژیم آل خلیفه - تداوم رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید در عراق

کامنت