09 اسد 1397, 12:40 کابل

برگاری تظاهرات جمعه کودکان شهید در غزه - ضرورت تشکیل جبهه بین المللی علیه قانون نژادپرستانه کشور یهود - آزادسازی قنیطره نقطه عطفی در عملیات پاکسازی تروریستها از جنوب سوریه - گسترش دامنه نبرد یمن از مرحله سیاسی و نظامی به نبرد اقتصادی

کامنت