درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در شهر غزنی

22 اسد 1397, 15:00 کابل
Comments