14 اسد 1397, 12:40 کابل

سفر آسیایی ظریف و شرکت در اجلاس آ سه آن - صدای متناقض از واشنگتن در باره ایران و پاسخ کوبنده مقامات ایرانی - ادعاهای حقوق بشری آمریکا بر مبنای ایران هراسی

کامنت