آتش بس در افغانستان؛ بار دیگر شاید در عید قربان - تصمیم آمریکا به مذاکرات مستقیم با طالبان - پاسخ تند اشرف غنی به درخواست احزاب سیاسی افغانستان

30 سرطان 1397, 12:40 کابل
Comments